Frequently Asked Questions

Eerste keer

Het is belangrijk dat je bij de eerste keer een officiële vorm van identificatie meeneemt. Ook willen we graag dat je minstens 48 uur van te voren reserveert, zodat wij een achtergrond-check kunnen uitvoeren.

Huren

Nee, de kaarten horen bij de camera en horen met de camera ingeleverd te worden. Mocht dit niet gebeuren factureren wij de kosten van nieuwe kaarten door naar de klant. Wij raden aan als je de beelden later pas kan uitladen om op je eigen kaarten te draaien.

Je kan een reservering maken op onze website. Je krijg van ons een e-mail met de bevestiging dat de spullen op de aangevraagde dag/dagen beschikbaar is. Pas nadat wij deze e-mail sturen is de reservering definitief.

Normaal gesproken kan je de dag na de huurperiode de spullen voor 11:00 uur terugbrengen, Zonder extra kosten. Als de apparatuur eerder terug moet zijn laten we het tijdig weten. Mocht je buiten onze openingstijden iets terug willen brengen overleg het dan van tevoren.

Dat is meestal mogelijk als wij de appratuur hebben liggen. In overleg kan je de spullen dan ook al meenemen.

Nee, wij verhuren alleen voor hele dagen. Dit doen wij omdat de spullen voor ons de hele dag dan niet verhuurt kunnen worden.

Een huurdag duurt bij ons 24 uur.

Betalen kan via de link in de reservering bevestiging die wij opsturen via e-mail. Betalen kan ook bij het ophalen van de reservering. Niet betaalde reserveringen worden niet meegegeven!

Als je iets nodig hebt wat wij niet in onze website aanbieden kan je contact met ons opnemen. Misschien dat wij een alternatief hebben, of dat we het gewenste product binnen ons netwerk kunnen regelen.

Voor nieuwe/eerste klanten rekenen wij een borg van maximaal €200. Dit hoogte van de borg word bepaalt aan de hand van de gehuurde spullen.

Afhalen kan na 15:00 de dag voor de huur dag/dagen. Terugbrengen kan kosteloos tot 10:00 na de huur dag/dagen. Bij te laat terugbrengen rekenen wij extra kosten.

Mocht je de spullen eerder op willen halen of later terug willen brengen kan dit in overleg met ons. Neem daarvoor contact met ons op.

Huren bij Bear is enorm eenvoudig. Selecteer de producten die je wilt huren, selecteer een ophaal tijd en datum en een terugbreng tijd en datum. Je kan gelijk zien wat de kosten zijn voor de geselecteerde periode. Neem bij het ophalen van de spullen een geldig identiteitsbewijs of kopie hiervan. Wij maken hiervan een kopie om fraude of diefstal te voorkomen.

Wij checken de beschikbaarheid van de producten en sturen een bevestiging van de reservering per e-mail. Pas als de bevestiging is verstuurd is de reservering geldig!

Apparatuur

Wij gaan ervan uit dat de spullen in dezelfde staat terugkomt als het wegging. Mochten de spullen toch vies zijn bij terugkomst rekenen wij schoonmaak kosten van €25 per uur met het minimum van 1 uur.

Neem contact met ons op dan gaan wij kijken naar een oplossing zodat je wel kan draaien. Mochten hiervoor extra kosten worden gerekend overleggen we dit altijd van tevoren en wie dat moet betalen.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te controleren of alles werkt en de reservering compleet is. We zijn dus niet aansprakelijk als je iets vergeet of de reservering niet compleet is. We willen in zulke gevallen wel graag kijken naar een oplossing voor het probleem. Zodat je toch kan draaien. Wij adviseren om alles grondig te testen voordat je de reservering mee neemt. Zo kom je er snel achter wat er mist of niet werkt.

Bij het ophalen teken je er voor dat alles in werkende en goede staat mee gaat. Check daarom goed of dat ook zo is als je de reservering op komt halen. Veel schade ontstaat namelijk ook door slecht transport.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te controleren of alles werkt en de reservering compleet is.

We geven graag advies over welke apparatuur je het beste voor je producties kan gebruiken. Neem daarvoor contact met ons op. We helpen graag!

Kijk eerst goed wat er niet werkt en waar het probleem zit. Bel ons om te kijken of wij telefonisch het probleem op kunnen lossen en anders gaan we opzoek naar een alternatief.

Wij proberen alles grondig te controleren voordat een reservering wordt opgehaald. We raden aan om zelf nog even alles bij ons te testen voor dat je de reservering meeneemt. Als iets niet werkt meldt het dan meteen dan kunnen wij kijken waar het probleem zit.

De klant is zelf verantwoordelijk om te controleren dat alles werkt en compleet is.

Dit verschilt per camera of camera set. Kijk daarom in de omschrijving van het product om te kijken wat er standaard bij zit. Bij vragen kan je altijd contact met ons opnemen.

Betalen

Ja, je kan bij ons pinnen bij het ophalen van de reservering.

Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na verzending voldaan te worden.

Alle prijzen op de website zijn exclusief btw.

Ja, nieuwe klanten moeten de eerst keer borg betalen van maximaal €200. De hoogte van de borg wordt vastgesteld na de reservering.

Ja, nieuwe klanten moeten de eerst keer vooraf betalen. Terugkerende klanten kunnen een factuur krijgen na afloop van de huurdagen.

Annuleren

Je kunt kosteloos tot 48 uur van tevoren je boeking annuleren. Mocht je niet 48 uur van tevoren annuleren rekenen wij 50% van de huurkosten.

Annuleringen korter dan 12 uur voor de ophaaltijd worden 100% in rekening gebracht. Wij maken geen uitzondering voor onverwachte oorzaken.

Ook bij het verzetten van de huur dag/dagen hanteren wij deze regels die hierboven staan beschreven.

Dat kan via e-mail of telefonisch.

Bezorgen

Wij bezorgen in de regio Noord-Nederland, Groningen, Friesland en Drenthe. Bezorgen kost €30 in de stad Groningen. Buiten de stad Groningen rekenen wij €30 + €0,40 per kilometer. Kilometers worden heen en terug gerekend van af ons kantoor in Groningen.

Verzekering

Blijf rustig, neem inventaris van de schade en maak foto’s. Bel ons zo snel mogelijk om mee te kijken naar een oplossing.

Bij schade of diefstal is de persoon verantwoordelijk op wiens naam de reservering staat op het moment van uitgifte. Als je niet verantwoordelijk bent voor de spullen zorg er dan voor dat diegene die wel verantwoordelijk is de reservering bij ons maakt.

Nee dit is niet mogelijk. Wij verwachten dat iedereen netjes en professioneel met de spullen om gaat.

Ja, al onze apparatuur is in Nederland verzekerd tegen schade. Het eigen risico bedraagt €1500 bij een schadegeval.

Bij diefstal of verlies is het eigen risico €2500. Bij diefstal of verlies zonder aantoonbare reden, braakschade, of nalatigheid vervalt onze verzekering. Bij het vervallen van de verzekering zal de nieuwwaarde worden verhaald op de klant. Let op! dit bedrag staat los van de reservering.

Meer details over de verzekering zijn te vinden in onze algemene voorwaarden. Bij nalatigheid zou de verzekering een oordeel doen over wie verantwoordelijk is voor de schade.

Korting

Wij sponsering niet zomaar maar staan er wel voor open. Stuur ons een e-mail met je verzoek dan kunnen we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Voor afstudeerprojecten willen wij in overleg wel wat kleine dingen sponseren.

Studenten van AV-opleidingen of HBO-opleidingen die iets te maken hebben met film of video kunnen korting krijgen. Voor meer informatie kan je ons mailen, stuur dan wel een studentenpas of bewijs van inschrijving mee.

Neem daarvoor contact met ons op en leg met goede redenen uit waarom je meer korting zou willen. Dan kunnen we kijken wat we voor je kunnen betekenen of een alternatief bedenken. Wij kunnen niet van tevoren zeggen of we je meer korting gaan geven.

Nee, we maken geen gebruik van weekend kortingen.

Als je vaker of veel bij ons huurt kunnen we je relatiekorting geven.

Ja, we rekenen staffelkorting voor meerdere aaneengesloten dagen. Het systeem rekent dit voor je uit als je meerdere dagen in voert. Dit is de korting die we daarop geven.

Openingstijden

Nee, wij hebben om veiligheidsreden geen sluis in het pand. Mocht je buiten openingstijden iets willen komen ophalen of terugbrengen neem dan contact met ons op. Meestal is dit geen probleem.

We zijn maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 open. Maak altijd een afspraak als je langs wil komen!

Wil je buiten onze openingstijden langs komen overleg het dan van tevoren.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bear Cinema Rentals

Bear Cinema Rentals te vermelden als verhuurder.
Bedrijf, instantie of persoon die appratuur afneemt te vermelden als huurder.

Artikel 1. Algemeen/definities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en huur overeenkomst tussen verhuurder en de huurder.

2. In deze algemene voorwaarden word onder het begrip appratuur het volgende verstaan: alle (elektrische) apparaten op het gebied van video-, audio- en belichtingstechniek, met inbegrip van geheugenkaarten en al het andere materiaal wat de verhuurder aanbied.

3. Indien onduidelijkheid of vragen zijn omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de huurder verduidelijking te vragen aan de verhuurder.

4. Als er zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden voorkomt, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

5. Bij het huren van appratuur dient de huurder kennis te nemen van deze algemene voorwaarden. Indien huurder niet de algemene voorwaarden naleeft, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn.

Artikel 2 Offertes

1. Alle offertes van verhuurder zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn is vastgesteld. Een offerte vervalt indien de apparatuur waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2. Bij fouten in offertes behoud de verhuurder het recht om dit te corrigeren. Mits de huurder hiervan op de hoogte word gesteld.

3. Kortingen een aanbiedingen zijn per reservering geldig en geven de huurder geen recht bij het krijgen van kortingen bij toekomstige reservering of offertes.

Artikel 3 Reserveringen

  1. Gemaakte reservering via de website worden pas geldig als de verhuurder dit via de e-mail heeft bevestigd.
  2. De verhuurder houd te allen tijde het recht om reservering te annuleren. Als de apparatuur als is afgeven aan de huurder mag de verhuurder de appratuur terug vorderen.
  3. Reservering die gemaakt worden buiten onze kantoor uren worden pas de volgende werkdag bekeken en bevestigd.
  4. Alle reservering dienen gemaakt te worden door een bedrijf of instantie.

Artikel 4 Contractduur

1.De huurovereenkomst tussen verhuurder en de huurder wordt aangegaan voor een minimale huurperiode van één (1) dag.

2. Levering word gedaan vanaf het adres van de verhuurder. De huurder is verplicht de apparatuur daar te retourneren na tekening van de huurovereenkomst.

3. Bij schade die nog niet bekend was op het moment van afgifte van de appratuur is de huurder aansprakelijk voor alle schade (en de kosten daarvan). Bij het ontdekken of ontstaan van schade dient de huurder de verhuurder daar zo snel mogelijk over in te lichten.

4. Mocht de huurder door overmacht zich niet kunnen voldoen aan de algemene voorwaarden dan is de huurder verantwoordelijk voor de gemaakte kosten van de verhuurder.

Artikel 5 Betaling

  1. Betaling dienen voor het moment van afgifte plaats te vinden. Extra kosten die tijden de huurperiode voorkomen worden achteraf gefactureerd. Als er niet tijdig betaald word behoud de verhuurder het recht om de spullen niet aftegeven.
  2. Als er schriftelijk een andere betalingsovereenkomst is dan hierboven vermeld. Geld de gemaakte overeenkomst tussen de verhuurder en de huurder.
  3. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 6 Annuleren

  1. Annuleren van de huur order kan tot 48 uur voor de gehuurde periode kosteloos geannuleerd worden. Na 48 uur voor de huur periode word er 50% procent van de huur order gefactureerd  en na 24 uur voor de huur periode word er 100% procent van de huur order gefactureerd.
  2. Bij het verplaats van de huurperiode hanteren wij de zelfde regels als hierboven vermeld.

Artikel 7 Controle en afgifte van de gehuurde apparatuur

1. De huurder is verantwoordelijk om te controleren of de verhuurder alle aangevraagde appratuur in werkende staat levert.

2. Indien de huurder geen inspectie uitvoord zoals hierboven staat beschreven mag de verhuurder de inspectie uitvoeren buiten aanwezigheid van de huurder en een rapport op stellen. Dit rapport is vervolgens bindend.

3. Indien er geen voorinspectie wordt uitgevoerd, wordt huurder geacht de Apparatuur in werkende staat te hebben ontvangen.

4. De huurder kan de appratuur na 15:00 afhalen op de dag voor de reserveringsdatum. De huurder dient de gehuurde apparatuur voor 10:00 terug brengen de eerst volgende dag na de huur periode afgelopen is. Tenzij anders schriftelijk is afgesproken

Artikel 8 Gebruik van de Apparatuur en schade

1. De huurder word geacht voldoende kennis te hebben om professioneel te kunnen werken met de appratuur.

2. De huurder is verplicht de apparatuur uitsluitend te gebruiken in en ten behoeve van zijn eigen organisatie of bedrijf. Gebruik van de Apparatuur door derden is niet toegestaan. Het recht tot gebruik van de Apparatuur is niet overdraagbaar.

4. Het is de huurder niet toegestaan de apparatuur of enig deel daarvan als onderpand of zekerheidsobject, op welke wijze dan ook.

3. De huurder zal de apparatuur zorgvuldig gebruiken en onder zich houden. De huurder zal tijdig doeltreffende maatregelen nemen ter voorkoming van schade aan de Apparatuur.

4. Bij schade aan de apparatuur is de huurder verplicht om de verhuurder in te lichten. De huurder is voor schade aan de apparatuur volledig aansprakelijk ook bij schade door derde. Als de schade door de verhuurder achter af word ontdekt is de huurder verantwoordelijk.

5. In geval van diefstal of vernieling  aan de apparatuur is huurder verplicht aangifte te doen bij de politie in de plaats waar de diefstal of molest heeft plaatsgevonden. De huurder is verplicht de verhuurder een kopie van de aangifte te verstrekken.

6. Mocht de verhuurder de Apparatuur niet verzekerend hebben, wordt Wederpartij geacht zelf de appratuur te verzekeren. Dit word van te voren gemeld.

7. In alle gevallen van schade heeft huurder een eigen risico van EUR 1.500,-. In alle gevallen van diefstal of het geheel niet retourneren van de apparatuur heeft huurder  een eigen risico van EUR 2.500,-. Ingeval van schade hoger dan voormeld bedrag zal Wederpartij vooreerst diens eigen verzekering aanspreken ter vergoeding van de betreffende schade. Wanneer er geen aangifte gedaan wordt van diefstal, zal het eigen risico verhoogd worden tot 80% van de nieuwwaarde met een maximum van EUR 7.500,-.

8. Bij schadebedragen die lager zijn dan het eigen risico word het schade bedrag verhaalt op de huurder.

9. Gemaakte kosten ten gevolge van schade, vernieling en of diefstal kunnen verhaald worden op de huurder. In alle gevallen zal er EUR 25,- administratiekosten gerekend worden.

10. Wanneer de verhuurder constateert dat de huurder door gebrekkig gebruik of kennis schade of diefstal heeft veroorzaakt. Is het de verhuurder over te gaan op het autoriseren van de verzekering van de Gebruiker om de Wederpartij aansprakelijk te stellen.

11. De bedrijf, instantie of persoon op wiens naam de reservering staat is verantwoordelijk voor schade, diefstal of vernieling.

Artikel 9 Verandering van de staat van de Apparatuur

1. Het is de huurder niet toegestaan om appratuur te veranderen of te modificeren. Ook het uit voren van reparties door de huurder is niet toegestaan zonder schriftelijke toezegging van de verhuurder.

2. De huurder dient de aan de apparatuur aangebrachte veranderingen en toevoegingen uiterlijk voor of bij het einde van de huurovereenkomst ongedaan te maken of te verwijderen, tenzij tussen de huurder en verhuurder anders overeengekomen is.

3. De huurder is volledig aansprakelijk voor gebreken in de Apparatuur die verband houden met de door huurder daaraan aangebrachte veranderingen en toevoegingen.

Artikel 10 Eindinspectie en teruggave

1. De huurder zal de Apparatuur bij teruggave in de oorspronkelijke staat aan verhuurder teruggeven. Kosten van vervoer in verband met de teruggave zijn voor rekening van huurder

2. Op verzoek van verhuurde zal huurder vóór of uiterlijk op de laatste werkdag van de duur van de huurovereenkomst zijn volle medewerking verlenen aan een gezamenlijke eindinspectie van de staat van de apparatuur.

3. De verhuurder is gerechtigd om de gebreken die worden geconstateerd bij de eindinspectie op kosten van huurder op te lossen.

De huurder is ten volle aansprakelijk voor schade en gevolgkosten van de verhuurder wegens tijdelijke onbruikbaarheid dan wel onverhuurbaarheid van de apparatuur.

  • In het geval dat de huurder niet aanwezig is bij de inspectie en er wordt schade geconstateerd aan de appratuur door de verhuurder, blijft dit de verantwoordelijkheid

van de huurder en word deze schade op de huurder verhaalt.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. De verhuurder is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de apparatuur die verhuurder bij het aangaan van de overeenkomst niet kende, en voor schade als gevolg van gebreken in de apparatuur die na het aangaan van de overeenkomst zijn ontstaan.

2. De huurder is in alle gevallen aansprakelijk voor alle schade aan de Apparatuur, ontstaan – door welke omstandigheid dan ook – tijdens de duur van de overeenkomst.

3. In alle gevallen is huurder aansprakelijk bij geval van diefstal, verlies of verduistering van de apparatuur tijdens de duur van de overeenkomst.

4. Indien verhuurder aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze overeenkomst is geschreven.

5. De verhuurder is nooit aansprakelijk voor handelingen en/of nalatigheden van betrokken derden, noch voor de juistheid van de door deze derden verstrekte informatie.

6. De verhuurder is nooit aansprakelijk voor schade bij de huurder dan wel derden, indien en voor zover deze schade verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

7. Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan personen, schade aan zaken en directe vermogensschade.

8. De verhuurder is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld van de verhuurder of haar ondergeschikten.

10. De huurder is verplicht tot vergoeden van bij de verhuurder ontstane schade, indien en voor zover diverse schade verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst.

11. Het is de huurder niet toegestaan apparatuur onder water te gebruiken. Wederpartij is hierbij volledig aansprakelijk voor iedere schade aan de apparatuur.

12. De huurder is verantwoordelijk voor schade aan de appratuur die is veroorzaakt door water of regen.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij huurder een partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De rechter in de vestigingsplaats van huurder is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zelf geprobeerd hebben om het geschil samen op te lossen.

4. Bij het overeenkomen van een huurovereenkomst is altijd de meest recente versie van de algemene voorwaarden van toepassing.